KontaktHvorfra stammer Mustangnavnet fra:

Bilnørder debatterer med jævne mellemrum oprindelsen af ”Mustang”-navnet. Fords eget marketingsteam har endda taget nogle af spe-kulationerne op. Da jeg selv havde lejlighed til at prøve 2018 versionen i efteråret 2019, var det mit indtryk, at FoMoCo i Danmark havde indføjet noget om navnet i den pressemed-delelse, som blev udsendt til motorjournalister i forbindelse med deres prøvekørsler. I hvert fald har flere journalister nævnt oprindelsen af navnet og fortæller, at navnet stammer fra det amerikanske bombefly fra 2. Verdenskrig P-51 Mustang. Det gælder f. eks. bilbranchens blad, Motormagasinet, og DK4 programmet Motor. Det er da godt, at journalisterne læser pressemeddelelserne.Men er det nu rigtigt, at navnet stammer fra et kampfly fra 2? Verdenskrig. Svaret er, nej, det er det ikke. Så enkelt er det ikke, selv om der kan være et gran af sandhed. Der kan godt være noget markedsføringsmæssigt fornuftigt i det. For det er da en god historie. Hvis man søger på nettet, har Jonathan Lamas en velbegrundet omtale. Mange af kilderne

citerer imidlertid hinanden. Det bliver histo-rien dog ikke mere rigtig af.Den officielle historieI følge Ford findes der ikke længere specifik dokumentation om bilens navngivning, skri-ver Lamas. Den mest troværdige forklaring, som var relateret til folkene i centrum af be-slutningen i slutningen af 1963, var, at John Najjar, hentede inspiration til navnet fra P-51 Mustang, en jager fra 2. Verdenskrig. Najjar blev født i 1918 og døde i 2011. Han var imid-lertid ikke designer af den Mustang, vi kender i dag, men derimod af den smarte Mustang I fra 1962. Altså den lille to-sæders sportsvogn, som mere lignede den senere Ford Corsair bare uden tag. Robert A. Fria skriver i sin bog Mustang Ge-nesis: Creation of the Pony Car, at Najjar’s før-ste forslag til navn faldt fladt til jorden, fordi Ford-lederne ikke ønskede at navngive bilen efter et fly, men da henvisningen til hesten ”mustang” blev foreslået, godkendte leder-gruppen det Her skal man huske, at Najjar ikke designede den Mustang, vi kender. Fædrene til den er nærmere Fords design studio, som i sidste ende vandt den konkurrence, som Iacocca havde sat I gang, Lederen af det team hed Joe Oros og bestod endvidere af L. David Ash, Gale Hal-derman og John Foster. Designet blev kaldt the Cougar (pumaen) af dette team. Og så er vi jo allerede over i noget andet. En anden model et andet team end Mustang I.Da det er den for tiden mest almindelige for-klaring og ydermere med i Fords pressemed-delelse, at det er Najjar, som er fader til Mu-stangnavnet baseret på P-51 Mustang jager-flyet, som han var meget optaget af, så kan man tilføje, at udviklingen og navngivningen af en bil involverer en masse mennesker, og i sidste ende er det topledelsen, som bestem-mer. Derfor kan mange være fremkommet med forslag og henvisninger, uden at dette nødvendigvis bliver accepteret. Det skete så-ledes med Najjars forslag i første omgangMan må sige, at det vil være dumt rent markedsøringsmæssigt, at opkalde en amerikansk bil efter et amerikansk jagerfly, som kæmpede side om side med det engelske fly Spitfire mod det tyske fly Messerschmidt. Så skulle bilen hedde Ford Messerschmidt i Tyskland, hvis man nu gerne ville sælge nogen og Ford Spit-fire i England, lige bortset fra at der fandtes allerede en Triumph med det navn. Derfor havde Najjars henvisning til jagerflyet mindre end tyve år efter krigens afslutning ingen gang på jorden.The Southern Methodist University (SMU) MustangsEn bredt delt, men dårligt dokumenteret hi-storie, antyder, at Lee Iacocca, Mustangens fader, havde foreslået navnet Mustang til ære for SMU Mustangs, et amerikansk fodbold-hold. I september 1963 tabte SMU kampen mod University of Michigan Wolverines i en fodboldkamp i Ann Arbor nær Detriot. Ia-cocca var angiveligt så imponeret af SMUs indsats, at han gik ind i omklædningsrummet og lovede at navngive bilen efter deres hold; hans påståede inspirerende tale cirkulerer sta-dig på Internettet:”Efter at have set SMU Mustangs spille med sådan gejst, nåede vi til en beslutning. Vi kal-der vores nye bil Mustang. Fordi den vil være lys, ligesom jeres hold. Det vil være hurtigt, som jeres hold. Og det vil være sporty, som jeres team. ”Selvom historien om omklædningsrummet er god, bemærker Ford neutralt, at dets eget reklamebureau, J. Walter Thompson (JWT), havde forberedt Mustang-brandet inden den-ne fodboldkamp. Derudover har Iacocca for-talt til Fria, at hændelsen aldrig fandt sted. Alene det, at Iacocca vil nævne det et halvt år før præsentationen af Mustangen ville være noget risikabelt. Men det er da også en god historie. Topledelsens valgIacocca sagde i et interview fra 2014 med Automotive News, at JWT’s brandingafdeling havde forsynet ham med en række dyrenavne, og at han og Gene Bordinat, Fords direktør for styling, valgte Mustang fra listen og regi-strerede det, før General Motorer kunne bru-ge det.Denne forklaring lyder mest sandsynlig, da det var meget almindeligt af bruge dyrenavne, ikke mindst rovdyr, som f. eks cougar (puma) på bilmodellerne.

Andre forklaringerNår man går ind og le-der på nettet og i litte-raturen, så kan man fin-de mange teorier om navnes oprindelse. De kan alle sammen for så vidt godt være rigtige. Problemet er blot, at det i sidste ende er ledelsen, som træffer beslutningen om nav-net. Og det er sjældent ledelsen af-slører, hvad deres begrundelse for at vælge netop dette navn er herunder tan-ken om, at Ford specifikt ville navngive bilen efter et dyr. Selv om det eneste bevis, der er tilbage, er menneskelig hukommelse, fik den almindeligt accepterede historie - understøt-tet af Fords pressemeddelelse - på grund af manglen på dokumentation fra Ford omkring navnebeslutningerne lov til at stå til at stå uimodsagt i Frias bog.Tingene er ofte lidt mere kompliceredeMan kan sige, at for at give en bil et passende navn er det nyttigt først at have bilen. Og nu er vi tilbage i begyndelsen af 60’erne. Iacocca foreslog en konkurrence mellem Fords desig-nafdelinger for at se, hvem der kunne designe den bedste bil, der opfyldte kravene, som unge mennesker, der var på udkig efter en sporty bil, ville køre i. Vinderen var Joe Oros ’team, mest på grund af designarbejdet fra Gale Hal-derman. Hvis Iacocca var Mustangs far, var Halderman dens mentor, der hjalp med at forme den og modne den fra en idé til en pro-totype rettet mod det virkelige liv. I Haldermans og co’s design kaldes bilen ofte Cougar (puma), og i tidlige prototyper af Mu-stang II kan man endda se et Cougar-logo. Cougar var imidlertid næppe det eneste navn i opløbet, og selvom navngivning af biler efter dyr var utroligt populært i 60’erne, var der ad-skillige finalister fra en række kategorier og navnekonventioner. Der var også spørgsmålet om logo-design og branding. Det var betydeligt mere udfordrende at lave et logo med et fly end med en puma. Så selv om Najjar stadig var tro mod sin originale idé, så siges det, at Najjar senere reviderede sin opfattelse ved at foreslå det samme navn, men nu forbandt han det med hesten i stedet for flyet. De vilde heste var berømte for at strejfe frit over hele det amerikanske vilde vest. På man-ge måder lignede dette dyrs enorme antal og dets utæmmede natur Fords drøm for deres konceptbil, som de håbede på samme måde ville være utallig og frit omvandrende, altså udbredt overalt i verden. Men Mustang-navnet begyndte at vinde gen-klang i Ford-kontorerne i Detroit. Fairlane-udvalget, som var opkaldt efter det hotel, som en række kvikke hoveder (forskere) holdt mø-der efter Iacoccas initiativ, nåede ikke til en konklusion om navnet selv efter mange hef-tige diskussioner og debatter. Det er vanskeligt at forestille sig, at vores po-nybil, Mustangen, kunne hedde noget andet i dag, men dengang var det vanskeligt at be-stemme sig. Mange af navnene, som blev fore-slået dengang, var gode og blev senere knyttet til andre biler. ”AMERIKANSK som ind i Helvede”. Mustangen (lige bortset fra at hesten oprin-deligt er spansk) vandt, fordi: ”Det var spæn-dingen ved de åbne vidder, og det var ameri-kansk som ind i Helvede.” De høje herrer hos Ford havde hver deres input til, hvad Mustang skulle kaldes: Allegro, Aventura, Cougar, Thun-derbird og Torino var alle navne med flere tilhængere.Så ja, Ford Mustang blev opkaldt efter hesten. Sandsynligvis. Om ikke andet er det en fin efterrationalisering og fed markedsføring at knytte hesten og bilen sammen.